info@krivosudsky.com

O firme

Spoločnosť KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o.

patrí medzi stabilné firmy s dlhoročnou tradíciou na Slovenskom trhu, ktorá sa zaoberá opravami a predajom elektromotorov, elektroprevodoviek, servomotorov, frekvenčných meničov a iných elektrotechnických súčasti nachádzajúcich sa vo Vašej výrobnej linke.

 

 

Ponúkame Vám komplexné riešenia pri odstraňovaní porúch na Vašom elektropohone, či už je to elektromotor, elektroprevodovka alebo servomotor. Naše know - how vychádza z 36 ročnej praxe v oblasti opráv a servisu elektropohonov čo Vám garantuje profesionálnu a odbornú. Aby sme zabezpečili danú garanciu dbáme na zavádzaní a využívaní nových technológií a trendov v predmetnej oblasti ponúkaných služieb.

Ponúkame Vám nasledujúce služby:

 • prevíjanie a opravy elektromotorov s kotvou nakrátko
 • prevíjanie a opravy servomotorov
 • prevíjanie a opravy krúžkových elektromotorov
 • opravy uhlových elektroprevodoviek
 • opravy axiálnych elektroprevodoviek
 • opravy ponorných čerpadiel
 • opravy kalových čerpadiel
 • opravy obehových čerpadiel
 • prevíjanie a opravy elektromagnetických spojok

 

 

Postupne ako sa vyvíjala a rozširovala naša spoločnosť tak spoločne s nami sa vyvíjali naši klienti, ktorý vyžadujú neustále zlepšovanie poskytovaných služieb a potrebu hľadania nových riešení zlepšujúcich efektivitu výrobných procesov. Keďže sme spoločnosť komunikujúca s klientami poznáme ich požiadavky a problémy ktoré chcú a potrebujú riešiť. Preto na základe týchto informácií sa rozhodlo vedenie spoločnosti rozšíriť služby do oblasti predaja elektropohonov a automatizačných prvkov.

Ponúkame Vám nasledujúce služby:

 • predaj asynchrónnych elektromotorov
 • predaj asynchrónnych servomotorov
 • predaj synchrónnych servomotorov
 • predaj frekvenčných meničov
 • predaj axiálnych elektroprevodoviek
 • predaj uhlových elektroprevodoviek
 • predaj šnekových prevodoviek
 • predaj bŕzd INTORQ
 • predaj náhradných dieľov

Rýchla a profesionálna práca

Vzájomne prepojenie ponúkaných služieb dáva súčasným a budúcim klientom istotu, že jedna spoločnosť zabezpečuje všetky potrebné riešenia pre rýchle a efektívne odstránenie poruchy. Tým zabránime zvyšovaniu strát pri nečakanej odstávke výrobného zariadenia. Dbáme na rýchlu a profesionálnu prácu, ktorú zabezpečujú kvalifikovaný zamestnanci spoločnosti KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o.. Vzájomným prepojením skúseností a prístupu dokážeme zabezpečiť našim klientom rýchle a kvalitné služby pri odstraňovaní závad Vášho zariadenia.

Taktiež, pri špecifikácií (navrhovaní) elektropohonov pre nové výrobne linky, prípadne modernizácií pôvodných výrobných liniek disponujeme praktickými skúsenosťami z dlhoročnej opravárenskej a servisnej praxe, ktoré dokážeme použiť pri špecifikáciách a návrhoch elektropohonov a tak ponúknuť produkty, ktoré budú spĺňať dve základné kritéria zákazníka – kvalita v pomere s ekonomickým zaťažením.

Na základe vzájomného prepojenia divízie servisu a predaja spolupracujeme s poprednými svetovými výrobcami elektropohonov a automatizačných prvkov ako sú spoločnosť Lenze, WEG, Vogel, Intorq, Nord, SEW, ABB, Leroy Somer a iné.

Spoločnosť KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o. ako jediná firma na Slovenskom trhu je certifikovaným partnerom spoločnosti Lenze, tzv. SYSTEM PARTNER LENZE a na základe tohto partnerstva distribujeme portfóliom produktov spoločnosti Lenze. Samozrejmosťou a zároveň jednou z hlavných požiadaviek zákazníka je dostupnosť servisu a náhradných dieľov, ktoré taktiež zabezpečuje naša spoločnosť.

Spoločnosť KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o. má ďalšie významné zastúpenia zo spoločnosťami WEG, Intorq a Vogel. Samozrejmosťou pri spomenutých popredných výrobcoch je, že naša spoločnosť ponúka celé portfólio produktov spojených aj z opravárenskými a servisnými službami.

Preto ak hľadáte profesionálneho a spoľahlivého partnera, od ktorého čakáte služby šité na mieru z ohľadom na Vaše špecifické požiadavky a vyžadujete istotu správneho riešenia Vášho elektropohonu, tak práve ste ho našli v podobe našej spoločnosti

KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o.

 

Na stiahnutie